...

Zamów taksówkę dzwoniąc pod numer

Kontakt Glob Taxi

22 1-9668
666 00 96 68

E-mail: biuro@globcabtaxi.pl
Bezgotówka: arkadiusz.gruchola@globcabtaxi.pl
Współpraca: wspolpraca@globcabtaxi.pl

Glob Cab Corporation Sp z o. o.
Zagójska 7A, 04-160 Warszawa

REGON: 221067697
NIP: 9571041497
KRS: 0000363271

Rok założenia: 2007

Stosujemy politykę ZERO TOLERANCJI wobec wszelkich prób nadużyć i niewłaściwych zachowań. Zgłoś wszelkie uwagi i sugestie, które zostaną przekazane bezpośrednio do Działu Interwencji i Reklamacji i są regularnie monitorowane przez kierownictwo firmy.

Formularz Kontaktowy

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.