Korzystaj z wygodnych płatności bezgotówkowych

We współpracy z firmą VeriFone, wiodącym producentem bezpiecznych rozwiązań płatniczych, oferujemy Państwu kompleksowy system rozliczeń bezgotówkowych dla firm oraz klientów indywidualnych: TAXI360.

TAXI360 to prosty i skuteczny system umożliwiający przyjmowanie bezpiecznych płatności za przejazd przy użyciu wszystkich rodzajów kart płatniczych, kart klienta TAXI360, elektronicznych voucherów oraz płatności NFC. Opiera się na niezawodnym i bezpiecznym terminalu płatniczym VeriFone VX680 Contactless.

W skład oferowanego przez nas systemu bezgotówkowej obsługi klientów wchodzą:
Karta klienta TAXI360 Wygodne i bezpieczne rozwiązanie zastępujące papierowe vouchery. Występuje w formie karty przedpłaconej (również dla klientów indywidualnych) oraz bezgotówkowej karty klienta rozliczanej fakturą VAT za wykonane usługi po ustalonym okresie rozliczeniowym. Dla większego bezpieczeństwa i wyeliminowania możliwości wykorzystania przez nieupoważnione osoby, karta klienta TAXI360 jest zabezpieczona kodem PIN generowanym przez indywidualnego użytkownika.
Elektroniczny voucher TAXI360: ośmiocyfrowy kod generowany przez system, który należy wpisać w terminal płatniczy w celu dokonania bezgotówkowej płatności za kurs. Zastępuje on papierowy voucher pracownikom nieposiadającym karty klienta bądź gościom Państwa firmy, wymagającym np. transportu na lotnisko. Voucher może zostać wydrukowany, jednak najbardziej uniwersalny jest w formie elektronicznej ułatwiającej przesłanie go emailem lub SMS-em.
Panel Administracyjny TAXI360: system raportowy dostępny online. Umożliwia bieżące monitorowanie wydatków i aktywności kart i voucherów oraz: zarządzanie limitami nałożonymi na karty, blokowanie i odblokowywanie kart, generowanie elektronicznych voucherów oraz zarządzanie terminami ich nażności, generowanie raportów oraz możliwość rozliczania kosztów transportu według działów.
Dodatkowe zalety systemu TAXI360:

? wygoda w rozliczaniu przejazdów pracowników,
? łatwość oraz przejrzystość zarządzania wydatkami,
? prowadzenie bieżącego monitoringu przewozów,
? możliwość rozliczania kosztów transportu według działów.

Podróżuj z Glob Taxi i korzystaj z TAXI360!

Zamów lub dowiedz się więcej