Stosujemy politykę ZERO TOLERANCJI wobec wszelkich prób nadużyć i niewłaściwych zachowań

Zgłoś wszelkie uwagi i sugestie, które zostaną przekazane bezpośrednio do Działu Interwencji i Reklamacji i są regularnie monitorowane przez kierownictwo firmy.

Wypełnienie wszystkich pól nie jest wymagane, natomiast większa ilość danych zdecydowanie pomoże nam w weryfikacji i podjęciu odpowiednich działań.